DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.


Добри практики

Good practice

Фирмена детска градина сваляне (източник: )

Good practice

Подкрепа за равни възможности на работното място vсваляне (източник: )

Good practice

Реинтеграция на жени след отпуск по майчинство сваляне (източник: )

Good practice

Дни на кариерата сваляне (източник: )

Good practice

Национален конкурс за кариерно консултиране сваляне (източник: )


Good practice

Поколенчески очила: погледнете по различен начин колегите си сваляне (източник: )

Good practice

Ediv: Онлайн обучение, свързано с антидискриминационното законодателство сваляне (източник: )

Good practice

Talentontwikkelaar.be: онлайн инструментариум сваляне (източник: )

Good practice

WeLP База данни за обучение на работното място сваляне (източник: )

Good practice

Възрастов скенер. Предвидете сега заплаха от недостиг на работна ръка сваляне (източник: )

Good practice

Осведомителна кампания на терен сваляне (източник: )

Transition programmes

Преходни програми сваляне (източник: )

DUO day

DUO – Day сваляне (източник: )

Good practice

Наръчник за завършващите специални училища сваляне (източник: )


Good practice

Национални дни на кариерата- Nestle Bulgaria сваляне (източник: )

Good practice

Национални дни на кариерата – добра кариера, добър живот! сваляне (източник: )

Good practice

Схема „Ново работно място” сваляне (източник: )

Good practice

OМладежка заетост, ОП „Развитие на човешките ресурси“ сваляне (източник: )

Good practice

Схема „Първа работа” сваляне (източник: )


Good practice

Световен ден на хората с увреждания сваляне (източник: )

Good practice

Площад на знанието - сектор увреждане сваляне (източник: )

Good practice

Фондация „Старт“ сваляне (източник: )


Good practice

Придобиване на професионален опит сваляне (източник: )

Good practice

Трудови борси сваляне (източник: )

Good practice

Кариерен център на Университета в Любляна сваляне (източник: )

Good practice

Пазар на кариерата сваляне (източник: )

Good practice

Nefiks – Ден на кариерата 2016 сваляне (източник: )

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+