DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.


Goede praktijk

Good practice

Bedrijfskleuterschool download het bestand (bron: )

Good practice

Steun voor evenredige kansen op de werkplek download het bestand (bron: )

Good practice

Re-integratie van vrouwen na zwangerschaps - enouderschapsverlof download het bestand (bron: )

Good practice

Carrière dagen download het bestand (bron: )

Good practice

Nationale Carrièrebeurs Counselling Award Contest download het bestand (bron: )


Good practice

De generatiebril: kijk anders naar je collega's download het bestand (bron: )

Good practice

Ediv: Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving download het bestand (bron: )

Good practice

Talentontwikkelaar.be: online toolbox download het bestand (bron: )

Good practice

WeLP Databank voor werkplekleren. download het bestand (bron: )

Good practice

De Leeftijdsscan. Anticipeer nu op een dreigend personeelstekort download het bestand (bron: )

Good practice

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE VANUIT DE SECTOR download het bestand (bron: )

Transition programmes

Transitietrajecten download het bestand (bron: )

DUO day

DUO – Day download het bestand (bron: )

Good practice

De schoolverlatersagenda download het bestand (bron: )


Good practice

Nationale Loopbaan dagen - Nestle Bulgarije download het bestand (bron: )

Good practice

Nationale Loopbaan dagen – Goede loopbaan, goed leven download het bestand (bron: )

Good practice

Actieplan „nieuwe job” download het bestand (bron: )

Good practice

Operationeel programma ‘jeugd tewerkstelling’ download het bestand (bron: )

Good practice

Actieplan "Eerste job" download het bestand (bron: )


Good practice

Wereldgehandicaptendag download het bestand (bron: )

Good practice

Kennisplein Gehandicaptensector download het bestand (bron: )

Good practice

Start foundation download het bestand (bron: )


Good practice

Werkervaring geven download file (source: )

Good practice

Jobbeurzen download het bestand (bron: )

Good practice

Career Center van de Universiteit Ljubljana download het bestand (bron: )

Good practice

Career Marketplace download het bestand (bron: )

Good practice

Nefiks - Career Day 2016 download het bestand (bron: )

Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+