DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

ДОБРЕ ДОШЛИ

Среща по проекта в Амстердам

Втората среща по проекта се проведе в Амстердам през май 2015 г. Партньорите обсъдиха какви инструменти да бъдат разработени по време на тригодишното сътрудничество. Всички инструменти ще бъдат представени своевременно на сайта на проекта. Интересна дискусия се проведе за законодателството, свързано с наемането на хора с увреждания, и бяха представени примери на методологии за интегрираната заетост във всички страни-участнички.

Среща по проекта в Антверпен

Първата среща по проекта се проведе през месец декември 2014 г. Тя даде възможност за опознаване и споделяне на знания и опит между партньорските организации от Белгия, Холандия, България, Словения и Чехия. Подробният план за управление на качеството беше обсъден и всички дейности по проекта бяха планирани.Новини 7-8 от 8   Начало | Предишна | Следваща | Край 

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+