DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

Vítejte

Setkání partnerů v Amsterdamu

Druhá projektová schůzka se konala v Amsterdamu v květnu 2015. Partneři diskutovali o nástrojích, které mají být vyvinuty během tříleté spolupráce na projektu. Všechny nástroje budou průběžně prezentovány na webových stránkách projektu. Proběhla zajímavá diskuse o legislativě týkající se zaměstnávání zdravotně postižených osob a o prezentovaných příkladů metodik pro inkluzivní zaměstnanosti ve všech zúčastněných zemích.

Setkání partnerů v Antverpách

První projektové setkání v prosinci 2014 v Antverpách bylo výbornou příležitostí pro seznámení a sdílení znalostí a zkušeností mezi partnery organizací z Belgie, Nizozemska, Bulharska, Slovinska a České republiky. Byl projednán podrobný plán řízení kvality a rovněž byly naplánovány všechny činnosti.Novinky 7-8 z celkem 8   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+