DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.

Welkom

Project bijeenkomst in Amsterdam

De tweede project bijeenkomst werd in Amsterdam georganiseerd op 18 mei 2015. Partners hebben de materialen besproken, die tijdens de 3 jaar samenwerking zullen worden ontwikkeld. Alle materialen zullen continu worden gepresenteerd op de website van het project. Een interessante discussie werd gevoerd over wetgeving met betrekking tot de gehandicapten in een werkomgeving en voorbeelden werden gegeven van methoden voor inclusieve werkgelegenheid in alle deelnemende landen.

Project bijeenkomst in Antwerpen

De eerste project bijeenkomst vond plaats in december 2014 en bood een kans voor het delen van kennis en ervaring tussen de partnerorganisaties uit België, Nederland, Bulgarije, Slovenië en Tsjechië. Een gedetailleerd kwaliteitsmanagement plan werd besproken en alle projectactiviteiten werden gepland.Nieuws 7-8 van 8   Start | Vorige | Volgende | Einde 

Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+