DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.

De projectdoelstellingen:

 1. Onderzoek:
  • Overzicht van het wettelijk kader met betrekking tot de arbeidsmarkt en in het bijzonder de tewerkstellingsondersteunende maatregelen in de verschillende project partnerlanden.
  • Dit onderzoek zal de basis vormen voor het ontwikkelen van de methodologie gericht op zowel onderwijs als de arbeidsmarkt.
  • In voorkomend geval zullen de projectpartners beleidsverbeteringen voorstellen op basis van goede praktijken uit de deelnemende landen.
 2. Counseling en Coaching
  • De DME-Methodologie, gebruikt door de project partners met de bedoeling jongeren (eventueel werkloos) met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen;
  • Assessment van 300 studenten
  • Assessment, begeleiding en of counseling van bedrijven en stageplaatsen.
 3. Diversity Management
  • De door JKVG vzw ontwikkelde methodologie met betrekking tot diversiteitsmanagement (Empower® methodology) zal vertaald en verspreid worden om de projectdoelstellingen te behalen.
  • Training van 150 professionals in diversiteitsmanagement om hen te stimuleren in te zetten op diversiteit (long-term ) en of om hen stages voor studenten optimaler te laten verlopen (short-term)
  • Adviseren en begeleiden van 75 bedrijven of werkgevers in diversiteits management
 4. ICT Development
  • Vertrekkend vanuit de methodologie zal een webtool en een ondersteunende tool voor zowel onderwijs als begeleiding van werkgevers gemaakt worden.
  • Een digitale omgeving is aanwezig, inclusief database in de verschillende talen en het Engels alsook een virtuele community . Dit met de bedoeling om mede doelgroep en stakeholders kennis, tools en methodes te dele. Er wordt eveneens geïnvesteerd in peer-to-peer counseling, netwerking en er verschijnt een handboek.
 5. Goede praktijken
  • Elke partner zal vanuit zijn achtergrond, goede praktijken delen die een meerwaarde betekenen voor het project.
 6. Disseminaiie
  • We voorzien leaflets, documenten, een website en een handboek over diversiteitsmanagement.
  • 2 x per jaar verschijnt een nieuwsbrief.
  • We organiseren 4 (virtuele) (inter)nationale disseminatie momenten (200 deelnemers)
  • Een onderzoeksrapport met eventueel beleidsvoorstellen om hindernissen af te breken of opportuniteiten te benutten met betrekking tot de doelgroep.
Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+