DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.
  

DYSVET (източник: )

Специфични цели на проекта на ЕС са :

Целева група:

Работодатели, преподаватели в системата на ПОО, служители в „човешки ресурси“, обучаващи се

Свързани документи:

Приложени са избрани модули, които са структурирани по проект DYSVET и са предназначени за работодатели и специалисти по човешки ресурси за разбиране на нуждите и определяне на конкретен подход за справяне с дислекiията.

Повече информация е на разположение на сайта на www.dysvet.eu модули от 5 до 9.


  

ИНСТРУМЕНТИ MEDIALAND (източник: )

MEDIALAND е упражнение с двойно предназначение. Упражнението позволява да се установят личните знания и предразсъдъци за уврежданията. Освен това насърчава създаването на адаптирани работни места за хора с увреждания. JKVG използва това упражнение по време на обучението за професионалисти като служители на VDAB, местната агенция по заетостта.

Представете си медийна компания с телевизионно излъчване като BBC, например. Тази компания има няколко свободни работни позиции: за журналист, гримьор, техник, преводач... участниците в обучението получават списък с наличните свободни места, както и списък с кандидатите. Информацията за заявителите е много оскъдна. Знае се само, че всички имат необходимите компетенции и умения и имат специфично увреждане. Има един кандидат с МС (множествена склероза), кандидат с увреждане на мозъка, един с увреден слух, с психично заболяване и т.н.

Участниците в обучението са разделени на малки групи и са инструктирани да направят „идеални“ екипи. С други думи, те трябва да преценят, според специфичните увреждания на кандидатите, кои за коя позиция са най-подходящи. Работните профили са на разположение на участниците в обучението, но те нямат право да задават въпроси за съществото на заболяването/увреждането.

Голяма част от времето на групите минава в объркване и чудене. Участниците бързо се ориентират при описването на работните места, но описването на заболяването се оказва много по-трудно. Групите се сбъскват с незнание, с „митове и легенди“ за заболяванията. Какво точно е МС? Състоянието на хора, боледуващи от МС, се влошава много бързо? Психично заболяване???? Дали това означава, че кандидатът е умствено изостанал? Или не означава това?

Участниците в обучението стигат до един и същ извод почти винаги. Техните общи знания за уврежданията са крайно недостатъчни. Склонни са да правят необосновани предположения и бързи обобщения. Следователно, възможностите на хората с увреждания намаляват бързо. Невероятно е колко много професионалсти попадат в капана на предварителната информация за човека с увреждане.

Човек със специфично увреждане може да е в състояние да се справи с 90% от задълженията си, но често професионалистите се фокусират само върху увреждането и невъзможността за справяне на частични задачи и тогава резултатът е: „О, той няма да се справи!“

Вие не можете напълно да изключите увреждането на кандидата. Ако то не води до никакви ограничения, не би било увреждане. Въпреки това, много от проблемите на хората с увреждания могат да бъдат решени с адаптиране на работните места, иновативно и гъвкаво работно време. И, разбира се, има държавни мерки и политики за насърчаване на наемане на хора с увреждания, както и компенсации при евентуална загуба на производителност, ако е необходимо.

MEDIALAND дава възможност на участниците да разберат, че се фокусират твърде много върху „проблема“ с увреждането на кандидата, вместо да търсят положително решение за улесняване при наемане на работа. Поради липсата на знания и едностранчивия подход се губи „голямата картина“. Опитът на MEDIALAND може да бъде начало на един бъдещ, по-добър и със сигурност по-позитивен подход за набиране на персонал сред хората с увреждания.

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+