DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.

Web-based seminars presenting the project outputs are available online.

  

Web-based presenation: (Bron: )

WEBINAR4: Sebehodnocení s využitím teorie mnohonásobné inteligence

WEBINAR3: Projekt DME a nástroj Scale2Skill

WEBINAR2: Využití HR Career Tool v personální politice

WEBINAR1: Projekt Diversity Management a nástroje pro personalistiku


  

Web-based presenation: (Bron: )

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


  

Web-based presenation: (Bron: )

DME Bulgaria Webinar #3

DME Bulgaria Webinar #2

DME Bulgaria Webinar #1


  

Web-based presenation: (Bron: )

WEBINAR3: Online tool softskills meten

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+